INSPECTIES

Opleveringsinspecties nieuwbouw (NEN 1010-6)

Om geld en tijd te besparen is het van groots belang eventuele tekortkomingen in de installatie vroegtijdig inzichtelijk te hebben. Omdat bij een nieuwbouw-installatie andere informatie nodig is dan bij een bestaande installatie dient er voor aanvang van het totale project een plan worden gemaakt. Dit inspectieplan zal gedurende de totale bouw van een installatie fungeren als draaiboek. De kans om bij oplevering te worden geconfronteerd met onaangename verrassingen wordt hierdoor gereduceerd naar nul. 

Veiligheidsinspecties bestaande installaties (NEN 3140 en NTA 8220)

Bij een inspectie van een bestaande installatie wordt aan de hand van het tekeningen pakket een inspectieplan opgezet. Uitermate belangrijk in het opzetten van dit inspectieplan is de betrouwbaarheid van de (toegeleverde) tekeningen. Deze vormen namelijk de basis voor het inspectieplan. Middels de gerapporteerde gebreken en aanbevelingen worden knelpunten van de gekeurde installatie inzichtelijk gemaakt. Het invoeren van een hersteltraject zal er in bijdragen dat de installatie op termijn aan de gestelde eisen zal voldoen. Hiermee worden risico's voorkomen en blijft het optimaal functioneren van de installatie gewaarborgd. Thermografie is een uitstekende aanvulling op elektrotechnische veiligheidsinspecties.

Veiligheidsinspecties elektrische arbeidsmiddelen en klimmaterialen

Volgens het ARBO-besluit dient de werkgever er voor zorg te dragen dat elke werknemer veilig kan werken met en aan elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen. Dit houdt eveneens de trappen, ladders en rolsteigers in. Het vaststellen van deze veiligheid is mogelijk middels een keuring conform NEN 3140 en NEN 2484. NET-LINQ bezit voor het inspecteren van arbeidsmiddelen en klimmaterialen eveneens de kennis, middelen en certificering, waarbij de kwaliteit van zowel de inspectie als rapportage hoog in het vaandel staat.

NIEUWS

Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

17 oktober 2019
Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

 In juli 2019 is er een gewijzigde versie verschenen van de normen voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840....

AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

07 maart 2019
AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

Dit artikel is reeds van april 2017 maar verdient het om nog eens in de schijnwerpers te plaatsen. Vlambogen (of microbliksems) zijn kleine vonkontladingen die...

Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

26 februari 2019
Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

Dat de elektrische auto de toekomst heeft mag inmiddels wel duidelijk wezen. Maar al die auto’s moeten aan een laadpaal. Ons huidige net van wisselstroom...

logowit.png