INSTALLATIE ADVIES 

Schakel- en verdeelinrichtingen (NEN-EN-IEC 60439-1)

 

Hoewel velen weten dat stroom geleiders opwarmt en dat deze geleiders dus niet te dun mogen zijn daar ze anders doorsmelten, zijn er maar weinigen die zich bewust zijn van de thermische gevaren in het ontwerp van een verdeelsysteem. Een verkeerd ontworpen verdeelsystemen zal zich het eerst uiten in het onterecht afschakelen van eindgroepen, vervolgens treden gevaren als brand op.

 

 

Installaties

 

Bij het ontwerpen van een elektrotechnische installatie dient er onder andere rekening gehouden te worden met de volgende factoren; 


  • Het waarborgen van veiligheid voor mens en dier.
  • Beveiligingen tegen overbelasting en kortsluiting welke zijn afgestemd op de materiaaleigenschappen en omstandigheden van de te beveiligen installatie(delen).
  • De (normtechnisch) voorgeschreven maximaal toelaatbare spanningsverliezen.
  • De coördinatie van de beveiligingstoestellen onderling waarbij alleen de stroomketen wordt uitgeschakeld waarin de overstroom optreedt. Dit noemt men de selectiviteit.
  • Kortsluitvastheid van de toegepaste materialen. Onder een kortsluitstroom wordt een overstroom verstaan die tengevolge van een defect wordt veroorzaakt. Voor de keuze van het schakelmateriaal en railkoper (afmetingen en bevestiging) is onder andere de grootte van de maximaal mogelijke kortsluitstroom van belang. Deze stroom is bepalend voor de thermische en dynamische kortsluitvastheid van een installatie.
  • Keuze van materialen in relatie tot de omgeving.
  • Ruimte voor eventuele toekomstige uitbreidingen.