THERMOGRAFIE 

Thermografie is een visuele inspectiemethode waarbij gebruik gemaakt wordt van de warmte-uitstraling van objecten. De golflengte van deze straling bevindt zich net achter het visueel waarneembare licht en de daarbij behorende kleuren.

Met een infrarood camera wordt deze straling vastgelegd. De verschillende golflengtes, die even-redig zijn aan een bepaalde temperatuur, worden daarbij in verschillende kleuren weergegeven. Een dergelijke weergave wordt thermogram genoemd en geeft voor de specialist een duidelijk beeld van de thermische condities van een onderzocht object. 

Werkwijze

 

De thermografische inspectie wordt uitgevoerd met de meest geavanceerde apparatuur die op dit moment voor civiele doeleinden kan worden gebruikt. Tijdens de inspectie worden van alle delen van de te inspecteren objecten infrarood opnamen gemaakt. Als referentie worden er tevens normale digitale opnamen gemaakt. Beide opnamen worden grondig geanalyseerd waarna de resultaten in een schriftelijk rapport aan de opdrachtgever worden verstrekt.

Voordelen

 

Het grote voordeel van een thermografisch onderzoek is het feit dat er geen productiestagnatie optreedt gedurende de inspectie. Het infrarood onderzoek wordt uitgevoerd zonder direct contact te maken met spanningsvoerende delen en is derhalve uitermate geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen en/of gevaarlijke omgevingen. Tevens is thermografie een uitstekende aanvulling op elektrotechnische veiligheidsinspecties NEN 3140.