DISCLAIMER 

Aansprakelijkheid
Hoewel NET-LINQ Inspectie & Advies de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om de website te beveiligen, sluit NET-LINQ iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

NET-LINQ draagt voorts geen verantwoordelijkheid voor informatie op Internet pagina's waarnaar op de website van net-linq.nl wordt verwezen. Deze website is geschikt voor Internet Explorer (x.0 en hoger) en het best te bekijken in een resolutie van 1024*768 of hoger.

Copyright 
Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van NET-LINQ. Copyright © 2007-2024 NET-LINQ. All rights reserved.