DESKUNDIGHEID

NET-LINQ Inspectie & Advies B.V. werkt geheel conform ISO 9001:2015 en is bovendien door Bureau Veritas gecertificeerd voor het uitvoeren van inspecties conform SCIOS certificatieregeling. SCIOS is uitsluitend gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. 

certificaat-logos-verticaal-2.jpg
De SCIOS-certificatieregeling is erkend door de Nederlandse overheid. De kwaliteit wordt gewaarborgd door erkenning van SCIOS als schemabeheerder door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door gespecialiseerde certificatie-instellingen zoals Bureau Veritas. Maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid staan centraal bij de ontwikkeling en het gebruik van de SCIOS-certificatieregeling.

In deze regeling zijn tevens eisen opgenomen voor wat betreft verantwoordelijkheden, bevoegdheden, onaf-hankelijkheid en voorbereiding, uitvoering, registratie en rapportage van inspecties. De waarde van het SCIOS certificaat is tweeledig en kan derhalve uiteengezet worden in inspectiebedrijf en beheerder van de elektrische installatie.

De voor NET-LINQ van toepassing zijne deelregelingen betreffen Scope 8 (elektrische installaties), Scope 9 (elektrische arbeidsmiddelen) en Scope 10 (elektrisch materieel op brandrisico). Hiervan zijn de kwaliteitseisen vastgelegd in de SCIOS Technische Documenten TD12 en TD14.
Hieronder volgen een aantal (meer)waarden van het genoemde certificaat:

Inspectiebedrijf                                 

  • Objectiviteit bij de uitvoering                    
  • Aantoonbare meerwaarde ten opzichte van niet gecertificeerde bedrijven        
  • Eenduidigheid in (inspectie) afspraken          
  • Door beheersen van afspraken het beperken van risico's       

Installatiebeheerders                               

  • Mogelijkheid van/tot controleerbare uitbesteding               
  • Objectieve beoordeling van de huidige veiligheid
  • Directe signalering van gevaarlijke situaties   
  • Aantoonbaar gedragen ARBO-verantwoordelijk-heid met betrekking tot elektrische veiligheid

Thermografie

Bij thermografisch onderzoek is de juiste interpretatie van de meetgegevens van groots belang. Doordat een kleine interpretatiefout kan leiden tot een onjuist oordeel / advies is het van groots belang dat het onderzoek wordt verricht door een specialist. De metingen en rapportagemethode van het thermografisch onderzoek worden uitgevoerd conform de certificeringeisen van de ASNT (American Society for Non-Destructive Testing) hetgeen kwaliteit en juiste interpretatie van de meetgegevens waarborgt.

NIEUWS

Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

17 oktober 2019
Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

 In juli 2019 is er een gewijzigde versie verschenen van de normen voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840....

AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

07 maart 2019
AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

Dit artikel is reeds van april 2017 maar verdient het om nog eens in de schijnwerpers te plaatsen. Vlambogen (of microbliksems) zijn kleine vonkontladingen die...

Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

26 februari 2019
Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

Dat de elektrische auto de toekomst heeft mag inmiddels wel duidelijk wezen. Maar al die auto’s moeten aan een laadpaal. Ons huidige net van wisselstroom...

logowit.png