DESKUNDIGHEID 

NET-LINQ Inspectie & Advies B.V. werkt geheel conform ISO 9001:2015 en is bovendien door Bureau Veritas gecertificeerd voor het uitvoeren van inspecties conform SCIOS certificatieregeling. SCIOS is uitsluitend gericht op de Nederlandse wet- en regelgeving. 


De SCIOS-certificatieregeling is erkend door de Nederlandse overheid. De kwaliteit wordt gewaarborgd door erkenning van SCIOS als schemabeheerder door de Raad voor Accreditatie (RvA) en door gespecialiseerde certificatie-instellingen zoals Bureau Veritas. Maatschappelijke verantwoording en duurzaamheid staan centraal bij de ontwikkeling en het gebruik van de SCIOS-certificatieregeling.

In deze regeling zijn tevens eisen opgenomen voor wat betreft verantwoordelijkheden, bevoegdheden, onaf-hankelijkheid en voorbereiding, uitvoering, registratie en rapportage van inspecties. De waarde van het SCIOS certificaat is tweeledig en kan derhalve uiteengezet worden in inspectiebedrijf en beheerder van de elektrische installatie.

De voor NET-LINQ van toepassing zijne deelregelingen betreffen Scope 8 (elektrische installaties), Scope 9 (elektrische arbeidsmiddelen) en Scope 10 (elektrisch materieel op brandrisico). Hiervan zijn de kwaliteitseisen vastgelegd in de SCIOS Technische Documenten TD12 en TD14.

Hieronder volgen een aantal (meer)waarden van het genoemde certificaat:

Inspectiebedrijf                                 

  • Objectiviteit bij de uitvoering                    
  • Aantoonbare meerwaarde ten opzichte van niet gecertificeerde bedrijven        
  • Eenduidigheid in (inspectie) afspraken      
  • Door beheersen van afspraken het beperken van risico's       

Installatiebeheerders                               

  • Mogelijkheid van/tot controleerbare uitbesteding               
  • Objectieve beoordeling van de huidige veiligheid
  • Directe signalering van gevaarlijke situaties   
  • Aantoonbaar gedragen ARBO-verantwoordelijk-heid met betrekking tot elektrische veiligheid

Thermografie

 

Bij thermografisch onderzoek is de juiste interpretatie van de meetgegevens van groots belang. Doordat een kleine interpretatiefout kan leiden tot een onjuist oordeel / advies is het van groots belang dat het onderzoek wordt verricht door een specialist. De metingen en rapportagemethode van het thermografisch onderzoek worden uitgevoerd conform de certificeringeisen van de ASNT (American Society for Non-Destructive Testing) hetgeen kwaliteit en juiste interpretatie van de meetgegevens waarborgt.