PLAN VAN AANPAK 

Voor de uitvoering van elke inspectie hanteert NET-LINQ Inspectie & Advies een kwaliteitsborgingsysteem zoals dat door ISO en SCIOS is opgesteld.


Dit systeem omvat de volgende aanpak:          

  

Inventarisatie 

 • Vaststellen van de omvang van de installatie.
 • Vaststellen van de van toepassing zijnde normen.
 • Vaststellen van de noodzakelijke visuele inspecties, metingen en beproevingen.
 • Controle op aanwezigheid en volledigheid van de tekeningen.


Inspectieplan 

 • Definiëren van de onderdelen.
 • Benoemen van relevante voorschriften.

Inspecties

 • Inspecties aan de hand van genormaliseerde checklists.


Rapportage               

 • Schriftelijk inspectierapport met onder andere aanbevelingen tot vervanging.
 • Gevaarlijke situaties worden meteen doorgegeven.


Herinspectie              

 • In overleg nadat tekortkomingen zijn opgelost.


Beheersbaarheid                 

 • Periodieke inspectie(s).