Nederland koploper met de introductie van NPR 9090

Nederland koploper met de introductie van NPR 9090

Gelijkstroom (DC) is sterk in opmars. DC vereist de nodige specifieke kennis en vaardigheden. En die zijn in de elektrotechnische sector nog niet algemeen aanwezig. Vandaar dat er een speciale NPR komt, de NPR 9090 ‘DC installaties voor laagspanning’. Nederland loopt hiermee mondiaal voorop. De opmars van gelijkstroom vindt zijn oorzaak in drie zaken: de noodzaak tot verduurzaming van het milieu, de hiervoor noodzakelijke energietransitie, en het circulair maken van de economie. Alleen zo kunnen de CO2-uitstoot en het verbruik van zeldzame grondstoffen worden beperkt. Daarom is de volgende stap naar ‘all electric’.

Voordelen
DC is voor deze transitie de aangewezen oplossing want de stap naar ‘all electric’ brengt een stevige groei van het elektriciteitsverbruik met zich mee. Die elektriciteit moet zo duurzaam mogelijk worden opgewekt, uit bronnen als zon, wind en water. Niet alleen decentraal door de eindverbruikers, maar ook centraal uit grote zonnevelden op land en windparken op zee. Die elektriciteit wordt over grote afstanden op hoog spanningsniveau internationaal als DC uitgewisseld. Bij AC kunnen veel minder grote afstanden worden overbrugd en zou er te veel vermogensverlies optreden. Dit hele proces verloopt efficiënter bij gelijkstromen, die worden omgevormd en aangestuurd door slimme elektronica en ICT. Hierdoor is het mogelijk de opwekking en distributie van elektriciteit anders in te richten en op die manier te verduurzamen. Bij NEN worden door de wetenschap en het bedrijfsleven samen zelfs al nieuwe normen ontwikkeld voor ‘microgrids’ en ‘buurtbatterijen’

Specifieke kennis
De eerste NPR 9090 gaat dieper in op het beveiligen van DC-installaties. De NPR verschijnt in ons land naast de oude vertrouwde NEN 1010. De nieuwe NPR 9090 biedt een nadere invulling voor DC. De NPR 9090 is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. De NPR gaat daarvoor dieper in op een aantal technische aspecten van DC-installaties welke niet voorkomen bij AC-installaties.

Veiligheid en bewustwording
De nieuwe NPR is geen ontwerphandleiding, maar bevat uitleg over en aanwijzingen voor het beveiligen van DC-installaties. DC kent namelijk in vergelijking met AC een aantal specifieke risico’s. Bovendien hebben verreweg de meeste elektrotechnici er nog geen praktijkervaring mee. Ook zijn de technische beroepsopleidingen er nog niet echt op gericht. De eerste NPR 9090 is daarom vooral gericht op ontwerp en beveiliging van DC-¬installaties. Inspectie, onderhoud en beheer zijn onderwerpen die in een later stadium worden toegevoegd.

NEN 1010
De norm NEN 1010 gaat in op laagspanningsinstallaties. Dit geldt voor AC (wisselspanning) tot 1000 volt, voor DC tot 1500 volt. DC-installaties kwamen tot enkele jaren geleden alleen in bepaalde toepassingen voor en niet als algemene elektrische energievoorziening. De laatste jaren is dat laatste in opkomst, reden om meer aandacht te besteden aan de specifieke eigenschappen van DC-installaties. Bron: NEN

NIEUWS

Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

17 oktober 2019
Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

 In juli 2019 is er een gewijzigde versie verschenen van de normen voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840....

AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

07 maart 2019
AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

Dit artikel is reeds van april 2017 maar verdient het om nog eens in de schijnwerpers te plaatsen. Vlambogen (of microbliksems) zijn kleine vonkontladingen die...

Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

26 februari 2019
Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

Dat de elektrische auto de toekomst heeft mag inmiddels wel duidelijk wezen. Maar al die auto’s moeten aan een laadpaal. Ons huidige net van wisselstroom...

logowit.png