NPR 9090 een dynamisch document om rekening mee te houden

NPR 9090 een dynamisch document om rekening mee te houden

NPR 9090, de handleiding voor de installateur die met DC gaat werken, is nog maar net gepubliceerd. Toch is het een dynamisch document, dat steeds weer wordt aangevuld en aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt. Denk daarbij aan veiligheid, maar ook aan de ontwikkeling van actieve gelijkspanningssystemen. Maar wat zijn dat precies?

De definitie voor een actief systeem is een systeem dat alleen bestaat uit actieve toestellen. Deze actieve toestellen kunnen zelfstandig meten, besturen en reageren op veranderingen in systeemvariabelen (spanning, vermogen), met als doel systeembehoud. Het systeem zo is ontworpen dat het zonder externe inbreng van data zelfstandig kan functioneren.

Een passief systeem zal pas op een foutsituatie reageren als de fout groot genoeg is (bijvoorbeeld bij kortsluiting). Een apparaat sluit dan af. Omdat een actief systeem een foutsituatie vroegtijdig kan detecteren, kan deze veel eerder afschakelen, waardoor de kans op gevaarlijke situaties nihil wordt.

Ook kan een actieve gelijkspanningsinstallatie autonoom reageren op het aanwezige spanningsniveau, dat gegenereerd wordt door duurzame energiebronnen. Dit houdt in dat het systeem automatisch ingrijpt op het moment dat de spanning te hoog of te laag is. Als de spanning te laag is, is er te weinig energie aanwezig (bijvoorbeeld een bewolkte dag), en zal het of de systeembelasting verlagen of van het lichtnet/opslagsysteem energie opnemen.

En omgekeerd bij een te hoge spanning, als er te veel energie binnenkomt van bijvoorbeeld de zonnepanelen, zal het systeem extra systeembelastingen inschakelen of aan het lichtnet/opslagsysteem terug leveren. De gebruiker van het systeem kan daarbij bepalen wat voor hem of haar prioriteit heeft. Dat alles is mogelijk zonder de inbreng van externe data via het internet. Bovendien minimaliseert het de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen.

Actief is de toekomst
Een actief gelijkspanningssysteem is dus een systeem met geïntegreerde slimheid. Het wordt echter nog niet grootschalig toegepast maar heeft wel degelijk de toekomst. Vandaar dat NPR 9090, net als het systeem, in de toekomst aangevuld wordt met nieuwe bevindingen en ontwikkelingen. Ook moet NPR 9090 informatie uiteindelijk toegevoegd worden aan NEN 1010 om zo de documentatie voor het maken van een veilige installatie compleet te bundelen in één norm. In de nabije toekomst is een installatie die gecombineerd wordt uitgevoerd met gelijkspanning en wisselspanning, niet ondenkbaar. Dit zal dus in een gezamenlijke normenbundel te vinden moeten zijn.

NPR 9090 als handleiding
Voor de installateur die met DC gaat werken is NPR 9090 een handleiding. Deze praktijkrichtlijn is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. Het document is een bron van richtlijnen met onderbouwende informatie, beter leesbaar en wat praktischer van aard dan de NEN 1010. Die is meer opgezet om ook juridisch de belangrijkste zaken af te timmeren. Bron: NEN

NIEUWS

Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

17 oktober 2019
Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

 In juli 2019 is er een gewijzigde versie verschenen van de normen voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840....

AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

07 maart 2019
AFDD (Arc Fault Detection Device) verkleint risico op brand door vlambogen

Dit artikel is reeds van april 2017 maar verdient het om nog eens in de schijnwerpers te plaatsen. Vlambogen (of microbliksems) zijn kleine vonkontladingen die...

Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

26 februari 2019
Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s

Dat de elektrische auto de toekomst heeft mag inmiddels wel duidelijk wezen. Maar al die auto’s moeten aan een laadpaal. Ons huidige net van wisselstroom...

logowit.png